2014-10-07

Zamówienia publiczne PŁ

Politechnika Łódzka prowadzi Informator Zamówień Publicznych Politechniki Łódzkiej (http://zp.p.lodz.pl/), w którym publikowane są wszystkie ogłoszenia o zamówieniach.

 

Jednostką odpowiedzialną jest Dział Zamówień Publicznych:

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel.: (+48) 42 631 21 04, 42 631 21 05 
e-mail: azp@adm.p.lodz.pl