2014-10-07

Zakres kompetencji władz rektorskich

Zarządzenie Nr 07/2016 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zakresu obowiązków władz rektorskich Politechniki Łódzkiej kadencji 2016–2020

 

 

Wewnętrzne akty normatywne Politechniki Łódzkiej tj. Zarządzenia Rektora, Regulaminy, Uchwały Senatu, Biuletyny Senatu itp. udostępniane są na platformie WIKAMP pod adresem http://adm.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=4.

Załączniki

  Z_7_2016_01_09_2016.pdf 195,43 KB (pdf) szczegóły pobierz