2018-09-27

Wydział Mechaniczny

Treść raportów i uchwał z wizytacji przeprowadzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną dostępna jest na stronie http://www.pka.edu.pl

 

2016

 

1. Raport z wizytacji (ocena programowa – profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 11-12 marca 2016 r. na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym w obszarze nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej

 

2. Uchwała Nr 426/2016 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 1 września 2016 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu gólnoakademickim

 

2018

 

1. Raport z wizytacji (profil ogólnoakademicki) dokonanej w dniach 09 - 10. 01. 2018 na kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej

 

2. Uchwała Nr 229/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „mechanika i budowa maszyn” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Załączniki

  Raport_Politechnika...terialowa.pdf 13,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Raport_Politechnika...wa_maszyn.pdf 764,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_ocena_Polit...terialowa.pdf 219,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_ocena_Polit...wa_maszyn.pdf 338,3 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się