2014-10-07

Władze Politechniki Łódzkiej (kadencja 2016-2020)

Rektor PŁ
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
90-924 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 10/12
tel.: (+48 42) 631-20-01, 631-20-02
fax: (+48 42) 631-30-09
e-mail: rector@adm.p.lodz.plProrektorzy PŁ

prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński
Prorektor ds. Nauki

90-924 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 6/8
tel.: (+48 42) 631-20-04, 631-20-03
fax: (+48 42) 631-29-33
e-mail: vrector.science@adm.p.lodz.pl

 

 

prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin
Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju Uczelni
90-924 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 6/8
tel.: (+48 42) 631-20-06, 631-20-05
fax: (+48 42) 631-29-33
e-mail: vrector.innovations@adm.p.lodz.plprof. dr hab. Grzegorz Bąk
Prorektor ds. Kształcenia

90-924 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 6/8
tel.: (+48 42) 631-20-08, 631-20-07
fax: (+48 42) 631-27-62
e-mail: vrector.education@adm.p.lodz.pldr hab. inż. Witold Pawłowski – prof. PŁ
Prorektor ds. Studenckich

90-924 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 6/8
tel.: (+48 42) 631-20-90, 631-21-33
fax: (+48 42) 631-27-62
e-mail: vrector.students@adm.p.lodz.pl

 Kanclerz PŁ
dr inż. Jacek Szer

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel.: (+48 42) 631-20-12
fax: (+48 42) 631-20-28
e-mail: chancellor@adm.p.lodz.pl

 


Dyrektor Finansowy
mgr Jadwiga Machnicka

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel.: (+48 42) 631-20-17
fax: (+48 42) 636-50-43
e-mail: jadwiga.machnicka@p.lodz.plKwestor
mgr Agnieszka Kobalczyk

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel.: (+48 42) 631-20-18
fax: (+48 42) 636-50-43
e-mail: agnieszka.kobalczyk@p.lodz.pl

 Dziekani Wydziałów

Wydział Mechaniczny
Dziekan: prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15
tel.: (+48 42) 631-22-02
fax: (+48 42) 631-27-02
e-mail: deanmech@adm.p.lodz.pl

 


Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Dziekan: dr hab. inż. Sławomir Hausman

90-924 Łódź, ul Stefanowskiego 18/22
tel.: (+48 42) 631-25-02
fax: (+48 42) 631-24-92
e-mail: deanelec@adm.p.lodz.pl

 


Wydział Chemiczny
Dziekan: prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel.: (+48 42) 631-31-00
fax: (+48 42) 631-28-78
e-mail: deanchem@adm.p.lodz.pl

 


Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Dziekan: dr hab. inż. Katarzyna Grabowska – prof. PŁ

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
tel.: (+48 42) 631-33-00
fax: (+48 42) 631-32-99
e-mail: deantextil@adm.p.lodz.pl

 


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Dziekan: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 173/175
tel.: (+48 42) 631-34-03
fax: (+48 42) 631-34-02
e-mail: deanbiof@adm.p.lodz.pl

 


Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Dziekan: prof. dr hab. inż. Marek Lefik

90-924 Łódź, Al. Politechniki 6
tel.: (+48 42) 631-35-00
fax: (+48 42) 631-35-02
e-mail: deanarch@adm.p.lodz.pl

 


Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Dziekan: prof. dr hab. Piotr Liczberski

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215
tel.: (+ 48 42) 631-36-00
fax: (+48 42) 631-36-02
e-mail: deanit@adm.p.lodz.pl

 


Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Dziekan: dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski – prof. PŁ

90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266
tel.: (+48 42) 631-37-68
fax: (+48 42) 631- 38-74
e-mail: deanmngmt@adm.p.lodz.pl

 


Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Dziekan: dr hab. inż. Piotr Kazimierski – prof. PŁ

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213
tel.: (+48 42) 631-37-00
e-mail: deanenvir@adm.p.lodz.pl