2014-09-25

Statut Politechniki Łódzkiej

Statut Politechniki Łódzkiej uchwalony przez Senat Politechniki Łódzkiej w dniu 29 kwietnia 2015 r.

 

Uchwała Nr 7/2017 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Politechniki Łódzkiej

 

 

Wewnętrzne akty normatywne Politechniki Łódzkiej tj. Zarządzenia Rektora, Regulaminy, Uchwały Senatu, Biuletyny Senatu itp. udostępniane są na platformie WIKAMP pod adresem http://adm.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=4.

Załączniki

  Statut Politechniki Lodzkiej 15,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr 7/2017 2,11 MB (pdf) szczegóły pobierz