2016-10-21

Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Centrum Komputerowe
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 175
tel.: (+48) 42 631-28-35, 42 631-28-99
fax: (+48) 42 631-28-39
e-mail: ckpl@adm.p.lodz.pl
www: http://www.ck.p.lodz.pl/

 

 

Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej "Zatoka Sportu"
90-924 Łódź, Al. Politechniki 10
tel.: (+48) 42 631-20-15, 42 631-24-79
fax: (+48) 42 631-20-28
e-mail: acsd@info.p.lodz.pl
www: http://lacsd.p.lodz.pl/

 

 

Centrum E-Learningu Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223
tel.: (+48) 42 31-28-06
e-mail: cel@adm.p.lodz.pl

 

 

Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, ul. Żwirki 36
tel.: (+48) 42 638-38-00
fax: (+48) 42 631 32 49
e-mail: cwm@adm.p.lodz.pl
www: https://www.p.lodz.pl/pl/lista/aktualnosci-zagranica

 

 

Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, Al. Politechniki 3a
tel.: (+48) 42 631-20-98; 42 631-20-41
fax: (+48) 42 631-27-39
e-mail: rik@p.lodz.pl

 

 

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, Al. Politechniki 12
tel.: (+48) 42 631-28-10, 42 631-28-34
e-mail: s-2@adm.p.lodz.pl
www: http://cj.p.lodz.pl/

 

 

Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, Al. Politechniki 11
tel.: (+48) 42 631-28-21, 42 631-28-65
fax: (+48) 42 631-28-66
e-mail: s-3@adm.p.lodz.pl
www: https://www.p.lodz.pl/pl/lista/aktualnosci-centrumsportu

 

 

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
90-924 Łódź, Al. Politechniki 11
tel.: (+48) 42 631-36-14, 42 631-36-19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl
www: http://cmf.p.lodz.pl/

 

 

Centrum Technologii Informatycznych
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215 
tel.: (+48) 42 631-24-40, 42 631-27-17
fax: (+48) 42 636-64-61
e-mail: cti@adm.p.lodz.pl
www: http://www.cti.p.lodz.pl

 

 

Biblioteka Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223 
tel.: (+48) 42 631-20-59
fax: (+48) 42 631-29-39
e-mail: sekret@lib.p.lodz.pl
www: http://bg.p.lodz.pl

 

 

Międzynarodowa Szkoła Doktorska Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, Al. Politechniki 11
tel.: (+48) 42 631-36-14
email: agnieszka.roganowicz@p.lodz.pl
www: ids.p.lodz.pl

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, Al. Politechniki 12
tel.: (+48) 42 631-20-30
e-mail: utw@adm.p.lodz.pl
www: https://www.p.lodz.pl/pl/uniwersytet-trzeciego-wieku-politechniki-lodzkiej

 


Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223
tel.: (+48) 42 631-28-09
e-mail: lud@p.lodz.pl
www: https://www.p.lodz.pl/pl/lud