2014-10-07

Inne informacje publiczne

Jeżeli w w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

formularz_wniosku_pl.doc

I przesłanie go na adres:

Kanclerz Politechniki Łódzkiej
Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.


Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Politechnika Łódzka zastrzega prawo pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku gdy wymaga to poniesienia dodatkowych kosztów.

Załączniki

  formularz_wniosku.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz