2019-11-29

Dyscyplina inżynieria chemiczna

2019

 

  • dr inż. SZYMON SKONECZNY
  • dr inż. PAWEŁ GŁUSZCZ

  • dr inż. ANDRZEJ OBRANIAK

Załączniki

  wniosek osoby ubieg...SKONECZNY.pdf 850,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład...SKONECZNY.pdf 530,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład...SKONECZNY.pdf 184,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 1_SZYMON SKONECZNY.pdf 1,78 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_SZYMON SKONECZNY.pdf 361,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_SZYMON SKONECZNY.pdf 1,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady do sp...SKONECZNY.pdf 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek osoby ubieg... GŁUSZCZ.PDF 238,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład... GŁUSZCZ.pdf 504,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 1_PAWEŁ GŁUSZCZ.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_PAWEŁ GŁUSZCZ.pdf 2,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_PAWEŁ GŁUSZCZ.pdf 4,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady do sp... GŁUSZCZ.pdf 379,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek osoby ubieg... OBRANIAK.pdf 310,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład... OBRANIAK.pdf 1,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład... OBRANIAK.pdf 179,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 1_ANDRZEJ OBRANIAK.pdf 8,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_ANDRZEJ OBRANIAK.pdf 244,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_ANDRZEJ OBRANIAK.pdf 423,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady do sp... OBRANIAK.pdf 379,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek osoby ubieg...KASPERSKI.pdf 866,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład...KASPERSKI.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład...KASPERSKI.pdf 183,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 1_ANDRZEJ KASPERSKI.pdf 1,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_ANDRZEJ KASPERSKI.pdf 75,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_ANDRZEJ KASPERSKI.pdf 602,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady do sp...KASPERSKI.pdf 376,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek osoby ubieg...R OWCZARZ.pdf 372,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład...R OWCZARZ.pdf 69,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 1_PIOTR OWCZARZ.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_PIOTR OWCZARZ.pdf 2,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_PIOTR OWCZARZ.pdf 5,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady do sp...R OWCZARZ.pdf 207,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek osoby ubieg... MAZIEJUK.pdf 383,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o skład...MAZIEJUK.docx 21,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  recenzja 1_MIROSŁAW MAZIEJUK.pdf 1,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 2_MIROSŁAW MAZIEJUK.pdf 438,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  recenzja 3_MIROSŁAW MAZIEJUK.pdf 226,63 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się