2014-09-25

Dekret z o utworzeniu Politechniki Łódzkiej

Dekret z dnia 24. maja 1945 r. o utworzeniu Politechniki Łódzkiej

 

Wewnętrzne akty normatywne Politechniki Łódzkiej tj. Zarządzenia Rektora, Regulaminy, Uchwały Senatu, Biuletyny Senatu itp. udostępniane są na platformie WIKAMP pod adresem http://adm.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=4.

Załączniki

  Dekret_o_utworzeniu..._Lodzkiej.pdf 37,05 KB (pdf) szczegóły pobierz