2014-10-07

Pozawydziałowe jednostki organizacyjne

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223 
tel.: (+48) 42 631-38-03, 42 631-38-42
fax: (+48) 42 631 38 01
e-mail: i-4@adm.p.lodz.pl
www: http://inpap.p.lodz.pl