2016-10-21

Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, Al. Politechniki 12 
tel.: (+48) 42 631-28-10, 42 631-28-34
e-mail: s-2@adm.p.lodz.pl
www: http://cj.p.lodz.pl/

 

 

Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, Al. Politechniki 11
tel.: (+48) 42 631-28-21, 42 631-28-65
fax: (+48) 42 631-28-66
e-mail: s-3@adm.p.lodz.pl
www: https://www.p.lodz.pl/pl/lista/aktualnosci-centrumsportu

 

 

Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne "Zatoka Sportu"
90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116 (adres tymczasowy)
90-924 Łódź, Al. Politechniki 10 (adres obowiązywać będzie od maja 2017 roku)
tel.: (+48) 42 631-20-15, 42 631- 24-79
fax: (+48) 42 631-20-28
e-mail: acsd@info.p.lodz.pl
www: http://lacsd.p.lodz.pl/

 

 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 1
tel.: (+48) 42 631-32-50, 42 631-32-51
fax: (+48) 42 631-32-49
e-mail: ife@adm.p.lodz.pl
www: http://ife.p.lodz.pl/

 

 

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
90-924 Łódź, Al. Politechniki 11
tel.: (+48) 42 631-36-14, 42 631-36-19
e-mail: cmf@adm.p.lodz.pl
www: http://cmf.p.lodz.pl/

 

 

Centrum Komputerowe
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 175
tel.: (+48) 42 631-28-35, 42 631-28-99
fax: (+48) 42 631-28-39
e-mail: ckpl@adm.p.lodz.pl
www: http://www.ck.p.lodz.pl/

 

 

Międzynarodowa Szkoła Doktorska Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, Al. Politechniki 11
tel.: (+48) 42 631-36-14
email: agnieszka.roganowicz@p.lodz.pl
www: ids.p.lodz.pl

 

 

Centrum Technologii Informatycznych
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 215 
tel.: (+48) 42 631-24-40, 42 631-27-17
fax: (+48) 42 636-64-61
e-mail: cti@adm.p.lodz.pl
www: http://www.cti.p.lodz.pl

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej

90-924 Łódź, Al. Politechniki 12
tel.: (+48) 42 631-20-30
e-mail: utw@adm.p.lodz.pl
www: https://www.p.lodz.pl/pl/uniwersytet-trzeciego-wieku-politechniki-lodzkiej

 


Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223
tel.: (+48) 42 631-28-09
e-mail: lud@p.lodz.pl
www: https://www.p.lodz.pl/pl/lud